Taulukkomuotoiset aineistot paikkatietona

Taulukkomuotoisena saatavilla olevan aineiston käyttöön ottamiseksi paikkatietojärjestelmissä on kolme eniten käytettävää vaihtoehtoa:
•    Taulukko kuvaa pisteitä, ja se sisältää myös X ja Y koordinaatteja.
•    Taulukko kuvaa kohteita, joista meillä on erillinen Shape tiedosto ja molemmista löytyy joku yhdistävä kenttä.
•    Taulukko sisältää osoitteita, näitä voidaan käyttää Geokoodauksessa.


ArcGIS tukee esimerkiksi .xlsx, .csv ja .dbf formaatteja. Lisäksi useita tietokantoja, ks. tarkemmin tästä.
QGIS tukee esimerkiksi .xlsx, .csv ja .ods formaatteja ja kaikkia muita OGR:n formaatteja.

 

Taulukot, jotka sisältävät X ja Y koordinaatteja

ArcGIS: Adding x,y coordinate data as a layer
QGIS: Importing Spreadsheets or CSV files
Huom! QGIS tukee tässä toiminnossa vain CSV-tyyppisiä taulukkoja.

 

Shape tiedostoon yhdistettävät taulukot

Ensin pitää tarkistaa, että yhdistettävä kenttä on todella sama molemmissa aineistoissa.

Jos tarkoituksena on aineiston tallentaminen Shape formaattin on vähintään ArcGIS:n tapauksessa korjattava myös kenttien nimiä. Shape formaattiin tallentaessa kenttien nimet voivat olla eniten 10 merkkiä pitkiä. Samoin kaikki ääkköset ja erikoismerkit on poistettava.

ArcGIS: About joining and relating tables

QGIS: Join Tabular Data (CSV format)

QGIS yrittää arvata kenttien tyyppejä, jos CSV tiedosto avataan siihen tarkoitetun työkalun avulla. Kenttien pituuksia se ei kuitenkaan arvele oikein. Sen takia on suositeltava laskea kenttien tyypit ja pituudet OGR:n avuulla valmiiksi .csvt tiedostoon, jota tarvittaessa voi muokata vielä käsin.

ogr2ogr out.csv in.csv -oo AUTODETECT_WIDTH=YES -oo AUTODETECT_TYPE=YES -lco CREATE_CSVT=YES -f CSV


Geokoodaus

ArcGIS:

Reititysaineistoksi Suomen osalta on suositeltava käyttää ESRI Finlandin tie- ja katuverkkoaineistoa, joka on käytettävissä CSC:n ArcGIS konsortion jäsenille.