CSC:n GC-projektihaku Mahtiin ja LUMIin on auki

CSC:n GC-projektihaku Mahtiin ja LUMIin on auki!

Grand Challenge -projektihaku (GC-projektihaku) Mahdissa tai LUMIssa ajettaviksi projekteiksi on nyt avattu. Hakuaikaa on 14.4.2023 asti. Valittujen GC-projektien edellytetään tuottavan tuloksia vuoden kuluessa kesäkuusta 2023 alkaen. GC-projekti voi hakea resursseja LUMI-G:stä, LUMI-C:stä tai Mahdista. Hyväksyttyjen projektien edellytetään raportoivan tieteellisistä tuloksistaan CSC:lle.

Tämä haku on suunnattu kaikille tieteenaloille sellaiseen tieteellisesti vaikuttavaan, tuotteliaaseen ja innovatiiviseen tutkimukseen, joka vaatii poikkeuksellisia CPU tai GPU-laskentaresursseja ja datan tallennusresursseja. Haku on avoinna kaikille Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille. Arvostamme uusia lähestymistapoja, jotka eivät ole aiemmin olleet mahdollisia, kaikilta tieteenaloilta luonnontieteistä humanistisiin tieteisiin. Hakijoiden on tuotava hakemuksessaan selkeästi esiin, miksi tutkimusaihe vaatii pyydettyjä resursseja, ja jos projekti hyväksytään, mikä olisi sen tuottama tieteellinen läpimurto.

Projektien oletettu kesto on yksi vuosi.

Hakemuksessa tulee kertoa projektin resurssitarve; Mahdissa laskutusyksikköinä (LY, BU, ks. https://docs.csc.fi/accounts/billing/#mahti) ja LUMIssa GPU-tunteina, CPU-ydintunteina ja teratavutunteina. Lisäksi hakemuksessa on mainittava resurssien minimimäärä, jolla projekti voisi tuottaa hyödyllisiä tuloksia.

Yhden projektin maksimimyöntö on:

  • Mahti: 50 miljoonaa LY
  • LUMI: 1,0 miljoona GPU-tunti, 12 miljoonaa CPU-ydintuntia

Huomaa, että tätä pienempiä resursseja voi hakea jatkuvasti Mahtiin ja LUMI-ympäristöön.

Hakemukset toimitetaan verkkolomakkeen kautta, osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/55A336D0E631E4E7 . Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä ja sitä voi muokata, kunnes se on valmis lähetettäväksi.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on perjantai 14.4.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa).

Hakemukset arvioi ja projektit valitsee CSC:n Tieteellinen asiakaspaneeli. Valintakriteerit on lueteltu täällä.

CSC nimeää kullekin hyväksytylle projektille yhteyshenkilön.

Lisätietoja CSC:n asiakaspalvelusta (asiakaspalvelu@csc.fi).

Euroopan unionin rahoittama Next generation EU