LUMI-supertietokoneelle valittiin uusia suomalaisia projekteja: tutkijat kehittävät esimerkiksi suuria kielimalleja Euroopan virallisille kielille

LUMI-supertietokoneelle valittiin uusia suomalaisia projekteja: tutkijat kehittävät esimerkiksi suuria kielimalleja Euroopan virallisille kielille

LUMI-supertietokoneelle on valittu lisää suomalaisia tutkimushankkeita, jotka hyödyntävät Euroopan nopeinta supertietokonetta LUMIa ja sen erittäin tehokasta grafiikkasuoritinkapasiteettia. Hankkeissa luodaan esimerkiksi suuria kielimalleja kaikille Euroopan virallisille kielille ja kehitetään parempia rokotevalmisteita.

Resurssit myönnettiin Suomen kolmannessa LUMI Extreme Scale Call -haussa, jonka kautta jaettiin Suomen maakohtaisia LUMI-resursseja.

Hyväksytyt hankkeet ovat:

• CHIRAL-SENSE: Designing Biosensors from Chiral Gold Nanoclusters (Biosensoreiden suunnittelu kiraalisista kultaisista nanoklustereista), päätutkija Hannu Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
Projektin tavoitteena on tutkia kiraalisten kultaisten nanoklustereiden ja kiraalisten biomolekyylien välisiä vuorovaikutuksia vedessä massiivisten rinnakkaisten molekyylidynamiikkasimulaatioiden ja elektronirakennelaskelmien avulla. Tutkimuksessa keskitytään ymmärtämään konformaatio-ominaisuuksien (kiraalisuus ja enantiomeria) vaikutusta molekyylien selektiivisyyteen biologisissa järjestelmissä, joilla on mahdollisesti käytännön sovelluksia erittäin selektiivisten lääkemolekyylien suunnittelussa.  

• LumiLLM: LUMI Large Language Models (LumiLLM: LUMI suuret kielimallit), päätutkija Sampo Pyysalo, Turun yliopisto
Tässä hankkeessa luodaan tähän mennessä suurimmat, kaikki Euroopan viralliset kielet kattavat täysin avoimet kielimallit. Näiden kielimallien avulla luodaan perusta monikielisten generatiivisten tekoälyjärjestelmien seuraavalle sukupolvelle ja lisätään Euroopan digitaalista suvereniteettia. Hankkeessa hyödynnetään myös Horisontti Eurooppa -ohjelman HPLT-projektin (High Performance Language Technologies) laajoja tekstivarantoja, jotta voidaan kouluttaa jopa 100 miljardia parametria sisältäviä kielimalleja. Hankkeen tuloksena syntyvät mallit mahdollistavat monenlaisia tekoälyn edistysaskeleita kymmenillä kielillä. Avoimet kielimallit edistävät myös avoimen ja luotettavan eurooppalaisen tekoälyn kehittämistä. Tämä projekti toteutetaan yhdessä Silo AI -yrityksen kanssa. Silo AI on yksi Euroopan suurimpia yksityisiä tekoälyfirmoja. Hankkeesta lisätietoja Silo AI:n tiedotteessa.

• Pre-Exa-vaccine: Pre-Exascale computing as a design tool for vaccine adjuvants and delivery vehicles (Pre-Exa-vaccine: pre-exascale-laskenta rokotteiden adjuvanttien ja jakelukanavien suunnitteluvälineenä), päätutkija Alex Bunker, Helsingin yliopisto
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa laajamittaisia, kaikki atomit kattavia molekyylidynamiikkasimulaatioita, joiden avulla tutkitaan kahden rokotteen apuaineen (lipidin nanohiukkasten polymeerivaippa ja adjuvantit) vaikutusta lääkeaineen jakelujärjestelmien pintaominaisuuksien muokkaamiseen. Tutkimuksen tuloksista on ehdotettu saatavan tarvittava mekaaninen näkemys, jota tarvitaan sellaisten uusien optimoitujen rokotevalmisteiden kehittämiseksi, jotka parantavat kohdennettua lääkeaineen toimitusta ja lieventävät samalla nykyisin käytettyihin rokotevalmisteisiin liittyviä sivuvaikutuksia.

Seuraava Suomen LUMI Extreme Scale Call -haku aukeaa syyskuussa 2023.

Lisätietoja LUMIn resurssien hakemisesta research.csc.fi-sivustolta ja LUMIn verkkosivuilta.