Mahdin pilottihaku 2020 on auki!

CSC on asentamassa uutta Mahti-superkonetta, Atos BullSequana XH2000 -järjestelmää ja pilottiprojektihaku uuden järjestelmän hyväksymisvaiheessa ajettavien projektien valitsemiseksi on nyt avattu.

Valittujen pilottiprojektien edellytetään tuottavan tuloksia lyhyessä ajassa (noin 4 viikossa) maaliskuun puolivälistä 2020 alkaen. Tällöin on mahdollisuus ajaa hyvin suuria töitä ja ns. Grand Challenge -projekteja, jos siihen on muuten valmius.

Tarvitsemme arvion projektin resurssitarpeesta (solmutuntimäärä), ja kuinka paljon vähintään tarvitaan, jotta projekti tuottaisi hyödyllisiä tuloksia. Pilottiprojekteille ei kuitenkaan myönnetä resurssikiintiöitä, sillä laskutusjärjestelmä ei ole käytössä hyväksymisvaiheen aikana, vaikka käyttöä seurataankin. Levykiintiöt ovat käytössä alusta alkaen. Hyväksymisvaiheen jälkeen projekteille myönnetään jonkin verran resursseja tulosten loppuun saattamiseen, mutta pilottiprojektit ovat lyhyitä ja määräaikaisia.

Uusi järjestelmä koostuu 1404 laskentasolmusta, joissa kussakin on 2,6 GHz kellotaajuuden 2 x 64 ytimen AMD EPYC 7H12 prosessori ja 256 GB muisti. Lisätietoja uuden ympäristön teknisistä yksityiskohdista löytyy osoitteesta https://research.csc.fi/techspecs. Pilottiprojektien odotetaan tuottavan hyväksymistestivaiheen aikana laitteistolle raskaan kuorman. Pilotoinnin aikana laitteiston saatavuutta tai teknistä valmiutta ei kuitenkaan voida taata ja ohjelmistoympäristö on tarjotun mukainen ("as is").

CSC nimeää kullekin projektille yhteyshenkilön ja tarjoaa tukea tutkimusryhmälle sekä ohjelmistojen sovittamiseen (porting) että töiden ajamiseen uudessa järjestelmässä. Hyväksyttyjen projektien edellytetään raportoivan kokemuksistaan, vaikeuksistaan, onnistumisistaan ja odotuksistaan paremman käyttöympäristön kehittämiseksi. Tarvitsemme myös alkuun 1–2 sivun esityksen projektista, ja lopuksi 1–2 sivun esityksen projektin tuloksista.

Hakemukset arvioi ja projektit valitsee CSC:n Tieteellinen asiakaspaneeli (ks. https://research.csc.fi/scientific-customer-panel). Yleiset valintakriteerit ovat valmius ja tieteellinen potentiaali (ks. myös https://research.csc.fi/grand-challenge-proposals) mutta samalla pyritään ottamaan huomioon erilaisten käyttötapausten kattavuus (soveltuvuus).

Arvostamme uusia lähestymistapoja, jotka eivät ole aiemmin olleet mahdollisia, kaikilta tieteenaloilta luonnontieteistä humanistisiin tieteisiin. Erityisesti rohkaisemme tuomaan hakemuksissa esiin, miksi tutkimusaihe on erityisen haasteellinen, ja mikä olisi projektin onnistuessaan saavuttama läpimurto sekä onko projektilla teknisesti valmiuksia laajoihin ja hyvin skaalautuviin ajoihin.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on perjantai 31.1.2020 klo 12.00.

Hakemukset toimitetaan verkkolomakkeen kautta, osoitteessa (https://link.webropolsurveys.com/S/F3B7E1580D47C567). Lomakkeen voi tallentaa keskeneräisenä ja sitä voi muokata, kunnes se on valmis lähetettäväksi.

Jos olet kiinnostunut hausta, kehotamme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian, jotta voimme parantaa koodien ja työvoiden teknistä soveltuvuutta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Lisätietoja CSC:n asiakaspalvelusta (asiakaspalvelu@csc.fi).