Suomen neljäs LUMI Extreme Scale Access -projektihaku on auki

Suomen neljäs LUMI Extreme Scale Access -projektihaku on auki

Suomen neljäs LUMI Extreme Scale Access -resurssihaku LUMI-supertietokoneelle on alkanut. Haku on auki 5.10.2023 asti.
 
Tämä haku on suunnattu kaikille tieteenaloille sellaiseen tieteellisesti vaikuttavaan, tuotteliaaseen ja innovatiiviseen tutkimukseen, joka vaatii poikkeuksellisia GPU-laskennan ja datan tallennusresursseja. Suomen Extreme Scale Access -haun järjestää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, ja se on avoinna kaikille Suomen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten tutkijoille ja tuotekehittäjille. Projektin tuotosten on oltava pääasiallisesti julkisia, eli niiden tulee tähdätä julkaisuihin ja/tai avoimiin aineistoihin.
 
Projektien oletettu kesto on yksi vuosi. Eri LUMI-projektityypeistä on lisätietoa LUMIn www-sivulla. Muita LUMI-projektityyppejä voi hakea MyCSC:n kautta.
 
Hakemuksessa on:

•    Osoitettava, että tutkimus tarvitsee pyydettyjä suuria resurssiallokaatioita tavoitteiden saavuttamiseksi.
•    Osoitettava, että menetelmät, ohjelmistot ja työkalut soveltuvat teknisesti LUMIn GPU-osiolle LUMI-G:lla tai vastaavalla arkkitehtuurilla kuten Frontierilla tehdyin suorituskykymittauksin.
•    Esitettävä projektisuunnitelma, ja aikataulu, jolla voidaan perustella projektin elinkaaren ajan arvioitu resurssien kulutus.
 
Hakemukset arvioidaan sekä teknisesti että tieteellisesti. Tieteellisen arvion tekee kansainvälinen paneeli, jossa on tutkimusryhmien vetäjiä eri tieteenaloilta. Arviossa huomioidaan:

•    Tekninen valmius hyödyntää resursseja
•    Tieteellinen painoarvo
•    Tutkimusryhmien välinen sekä yritysyhteistyö lasketaan eduksi.
 
Hakemuksessa pitää ilmoittaa tarvittavat GPU-tunnit (GPU-hours), CPU-laskentaydintunnit (CPU core-hours) ja tallennustunnit (storage hours). Haettujen resurssien on oltava vähintään 0,5 miljoona GPU-tuntia. Tätä pienemmät projektit on helpompaa ja nopeampaa tehdä jatkuvan Regular Access -hakumekanismin kautta. Nyt haettavat LUMI Extreme Scale -projektit voivat alkaa joulukuussa 2023.
 
Projektiresurssien ylärajoja ei ole määritetty, mutta hakijan on huomioitava, että haussa allokoidaan 7,6 miljoonaa GPU-tuntia, 136 miljoonaa laskentaydintuntia ja 95 miljoonaa tallennustuntia ja tarkoituksena on tehdä enemmän kuin yksi projektimyöntö. CSC pidättää oikeuden myöntää hankkeelle eri määrä resursseja kuin mitä oli pyydetty. Projektit voidaan toteuttaa yhtenä tai useampana laskentaprojektina, hakijakonsortion toiveiden mukaisesti.
 
Haku on auki torstaihin 5.10.2022 klo 23.59 asti. Haku tapahtuu tällä hakemuslomakkeella. Hakemuksen voi tallentaa editoinnin välillä ennen lähettämistä.
 
Mahdolliset kysymykset hausta voi osoittaa CSC:n asiakaspalveluun: servicedesk@csc.fi

 

Euroopan unionin rahoittama Next generation EU