CSC:n hallitus 2023-2024

Jukka Mönkkönen

(s. 1959) FaT, CSC:n hallituksen jäsen v. 2019, puheenjohtaja 2021-

Jukka Mönkkönen on Itä-Suomen yliopiston rehtori. Aiemmin hän toimi saman yliopiston akateemisena rehtorina ja terveystieteiden tiedekunnan dekaanina sekä biofarmasian professorina. Lisäksi hän on työskennellyt Wisconsinin yliopistossa (USA) post-doc tutkijana ja Aberdeenin yliopistossa (UK) vierailevana tutkijana.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen yliopistokiinteistöt SYK Oy hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto jäsen.

Kuvassa Riikka Autere

Riitta Autere

(s. 1969) FM, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Riitta Autere on valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-osaston neuvotteleva virkamies tehtäväalueinaan tietopolitiikka, julkisen hallinnon ICT-kehittämisen ohjaus sekä avoin tieto. Hän osallistuu asiantuntijana sekä kotimaiseen että EU-säädösvalmisteluun. Aiemmin Autere on työskennellyt ympäristöministeriössä sekä keskeisissä kansallisissa kulttuuriperintöorganisaatioissa tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämistehtävissä.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Tiedonhallintalautakunnan sihteeristön jäsen.

Laura Eiro

(s. 1978), OTK, CSC:n hallituksen jäsen 2022-

Laura Eiro on liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö. Osaston tehtävänä on edistää tiedon saatavuutta sekä datataloutta. Osasto vastaa myös viestintäverkkojen ja -palveluiden tietoturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja strategiatyöstä. Lisäksi tehtävänä on muun muassa edistää automaation ja robotiikan hyödyntämistä liikenteessä. Eiro toimii myös digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän pääsihteerinä sekä ministeriöiden välisen digitoimiston puheenjohtajistossa. Eiro on mukana useissa muissa digitalisaatioon, datatalouteen ja kyberturvallisuuteen liittyvissä yhteistyöryhmissä sekä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.

Aiemmin Eiro on ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä. Lisäksi hän on työskennellyt Suomen pysyvässä EU-edustustossa, Älykkään liikenteen verkosto ITS Finland ry:ssä ja valtiovarainministeriössä Teknologianeuvottelukunnan pääsihteerinä.

Tua Huomo

(s. 1969) FT, MBA, CSC: n hallituksen jäsen 2020-

Tua Huomo on VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja sekä johtoryhmän jäsen. Hän johtaa tulevaisuuden tuotteiden ja materiaalien liiketoiminta-aluetta, joka keskittyy teolliseen biotekniikkaan, ruuantuotannon ratkaisuihin, teolliseen kemiaan, biomateriaalien käsittelyyn, biopohjaisiin tuotteisiin, tietoon perustuvaan suunnitteluun sekä älykkääseen valmistavaan teollisuuteen.

Huomo on aiemmin työskennellyt VTT:llä ICT- ja mikroelektroniikan tutkimuksessa sekä eri rooleissa ohjelmistoteollisuudessa. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös useita vuosia Euroopan ja innovaatio- ja teknologiainistituutti (EIT) Digitalissa vastaten pilviteknologiaan ja big dataan liittyvästä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen JRC:ssä (European Joint Research Centre) sekä hallituksen varapuheenjohtaja Oulun yliopistossa.

Hannu Kemppainen

(s. 1964) tekniikan lisensiaatti, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Hannu Kemppainen työskentelee johtajana (strategia) ja johtoryhmän jäsenenä Business Finlandissa. Hän vastaa mm. Business Finlandin strategia-, business intelligence-, vaikuttavuusarvioiti- ja ennakointitoiminnoista sekä strategiaperustaisesta johtamisjärjestelmästä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Kemppainen toimi useissa eri johtotehtävissä Innovaatiorahoituskeskus Tekesissä.

Hannu Kemppainen on suorittanut diplomi-insinöörin (teknillinen fysiikka) ja tekniikan lisensiaatin (sähkötekniikka) tutkinnot Teknillisessä Korkeakoulussa (TKK).

Keskeisimmät luottamustehtävät: Business Finlandin hallituksen pysyvä asiantuntija, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen.

Petri Myllymäki

(s. 1962) FT, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Petri Myllymäki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, erityisalanaan tekoäly ja koneoppiminen. Hän on tällä hetkellä Suomen tekoälykeskuksen (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI) varajohtaja ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITin johtaja. Prof. Myllymäellä on yli 30 vuoden kokemus tekoälyyn liittyvästä tutkimustyöstä ja hän toiminut monissa tieteeseen liittyvissä luottamustehtävissä. Hän on ollut mukana perustamassa useita startup-yrityksiä, ja hänen tutkimustyönsä on johtanut useisiin patentteihin ja kaupallisiin sovelluksiin. Myllymäki on Suomalaisen tiedeakatemian ja Teknillisten tieteiden akatemian jäsen.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät, jäsen seuraavissa: Kansallinen tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä, Data-asiain kansalliskomitea, Nokia Säätiön hallitus.

Petri Raivo

(s. 1964) FT, CSC:n hallituksen jäsen v. 2023-

Petri Raivo on Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yliopettajana ja keskusjohtajana sekä matkailualan verkostoyliopiston johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Oulun yliopistossa sekä post-doc tutkijana Keelen yliopistossa Isossa Britanniassa. 

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Sivistystyönantajien hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallituksen jäsen, Nordic International University (UZB) hallituksen jäsen.

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski toimii hallituksen sihteerinä.

 

Hallituksen työjärjestys

Työjärjestys (PDF)