Asiakasohjautuvuus

CSC:n palvelu- ja kehitystoiminta perustuu vahvaan asiakasvuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen. Asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi CSC:llä sovelletaan asiakasohjausmallia, joka määrittelee sen, miten asiakasohjautuvuutta toteutetaan yhtiön strategiaprosessissa, palveluiden elinkaarimallin eri vaiheissa ja uusia avauksia koskevassa päätöksenteossa ja priorisoinnissa. Ohjausmallin avulla tiivistämme yhteistyötämme asiakkaidemme ja niiden verkostojen kanssa.

CSC:n strategian muodostaminen

Lue lisää »

Palveluiden elinkaarimalli

Lue lisää »

Ideapankki - uusien palveluiden kehitysideat

Tutustu Ideapankkiin »