Kansainvälinen yhteistyö

Tutkimusta tehdään yhä enemmän suurissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että CSC kehittää tutkimusyhteisöjen ja muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa palveluita, jotka tukevat suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. CSC:n kansainvälinen yhteistyö hyödyttää välittömästi suomalaisia tutkimusryhmiä. Lisäarvopalvelut, kuten huippuluokan laskentakapasiteetti ja datapalvelut ovat suomalaisten tutkijoiden käytettävissä niiden tutkimusinfrastruktuurien ja projektien kautta, joihin CSC osallistuu. Tämä on menestystekijä, joka lisää suomalaisen tieteen ja tutkimuksen kilpailu- ja suorituskykyä ja parantaa sen laatua.

Kehittämistyön tekemisestä yhteistyössä kansainvälisessä kontekstissa on hyötyä, koska se luo skaalautuvuuteen, yhteentoimivuuteen ja tietämyksen siirtoon liittyviä mahdollisuuksia. Yhteistyö tutkimusyhteisöjen kanssa parantaa kaksisuuntaista osaamista ja tietämyksen siirtoa yli rajojen. Tuomme Suomen näkemyksen eurooppalaisiin ja globaaleihin keskusteluihin ja kehitykseen osallistumalla aktiivisesti yhteisten standardien ja käytäntöjen määrittämiseen. CSC:n kansainvälinen yhteistyö edistää ja tukee sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä ja lisää Suomen vaikutusta poliittisella tasolla.

Tehtävämme on pitää Suomi tutkimuksen kärkimaana, ja etsimme aktiivisesti innovaatioita ja uusia palveluita kansainvälisen yhteistyön avulla asiakkaidemme hyödyksi. CSC on kumppanina useissa kansainvälisissä TKI-hankkeissa ja seuraamme järjestelmällisesti uusia TKI-rahoitusmahdollisuuksia.

TKI-toiminta

Osallistumme lähes 60:een ulkoisen rahoituksen TKI-hankkeeseen yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tämä yhteistyö auttaa meitä tarjoamaan johtavia palveluita, kuten maailmanluokan laskenta- ja datanhallintapalveluita, suoraan suomalaisille tutkijoille. Lisäksi hankkeiden avulla tuomme suomalaiset näkökulmat kansainväliseen keskusteluun yhteisistä standardeista ja käytännöistä, mikä lisää Suomen kilpailukykyä ja edesauttaa laajasti suomalaista yhteiskuntaa.

Lue lisää »

Tutkimusinfrastruktuuriohjelmat

Monet TKI-hankkeistamme ovat osa laajempia tutkimusinfrastruktuuriohjelmiamme, kuten ELIXIR, EOSC ja EuroHPC. Nämä infrastruktuurit tarjoavat korkealaatuisia ratkaisuja suomalaisille tutkijoille ja auttavat meitä kehittämään palveluitamme löytämällä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia nykyisten ja uusien asiakkaiden joukosta.

Lue lisää »

Kansainväliset verkostot

Tutkimusta tehdään yhä enemmän yhteistyössä kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että CSC kehittää tutkimusyhteisöjen ja muiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa palveluita, jotka tukevat suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön. Tiedonvaihdon lisääntyminen hyödyttää sekä CSC:n kansallisia että kansainvälisiä sidosryhmiä.

Lue lisää »