Opetus- ja kulttuuriministeriön ostamien palveluiden laaturaportointi

Opetus ja kulttuuriministeriön (OKM) korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO) sekä CSC solmivat vuosittain sopimuksen, jonka puitteissa sovitaan CSC:n ylläpitämistä, tuottamista ja kehittämistä palveluista tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon tarpeisiin.

Palveluilla tuetaan suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä. Lisäksi edistetään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteentoimivia ratkaisuja. Sopimukseen kuuluvat palvelut ovat pääosin maksuttomia.

CSC raportoi tietoliikenne-, datanhallinnan ja laskennan palveluista resurssien käytön sekä saavutetut tulokset kolme kertaa vuodessa.

Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut ja OKM:n analytiikka ja datainfrastruktuuripalvelut -palvelukokonaisuuksia CSC raportoi neljä kertaa vuodessa.

 Tutustu raportteihin (wiki.eduuni.fi)