Palkitseminen

Vuonna 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1100€/kk, sekä kokouspalkkiota 300€/kokous, varapuheenjohtajalle 800 €/kk, sekä kokouspalkkiota 300€/kokous ja jäsenille 700 €/kk, sekä kokouspalkkiota 300€/kokous. 

CSC:llä on käytössä koko työsuhteessa olevaa henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. CSC:n palkitsemisjärjestelmällä tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan esityksen pohjalta henkilökunnalle ja johtoryhmälle maksettavien tulospalkkioiden jakoperiaatteista ja määrästä. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan ja hänelle suoraan raportoivien henkilöiden toteutuvista tulospalkkioista. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavaa eläkejärjestelyä.

Henkilökunnan tulospalkkiot jaetaan esihenkilöiden kirjallisten tulosarvioiden perusteella. Arvioon vaikuttavat henkilökohtaisten suoritteiden lisäksi myös ryhmien tai projektien onnistumiset. Palkkion saanti edellyttää neljän kuukauden työpanosta vuoden aikana sekä työsuhteen jatkumista palkkion maksupäivänä. Tulospalkkio voi olla korkeintaan 1,5 kertaa kuukausipalkka.