Strategia

Katalysoimme asiakkaidemme menestymistä.

Erityistehtäväyhtiönä olemassaolomme perustana on tuottaa arvoa asiakkaillemme. Visiomme toteutuminen edellyttää kuuntelevaa ja yhteisymmärrystä rakentavaa vuorovaikutusta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategiamme 2025 rakentuu tämän vuoropuhelun päälle. Se ottaa huomioon toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet sekä erilaiset makroilmiöt ja muut muutosajurit.

Vision toteuttamiseksi olemme asettaneet itsellemme kolme strategiatavoitetta, jotka ohjaavat käytännön toimenpiteitä.

CSC:n strategiset tavoitteet

1. Kilpailuetua tutkimuksen ekosysteemeillä

Nostamme Suomen ja koko Euroopan tutkimuksen kilpailukykyä.

Rakennamme yhden maailman johtavista eurooppalaisista datanhallinnan ja laskennan ympäristöistä. Myös moderni kansallinen ympäristömme sekä tutkimuksen tarpeet täyttävä tietoverkko palvelevat kattavasti eri tieteenaloja, tutkimusta ja opetusta. 

Suurten tietoaineistojen, tekoälyn ja kvanttiteknologian hyödyntäminen tuovat uusia mahdollisuuksia. Ne edistävät myös kansainvälistä yhteistyötä.

Edistämme kansallisia ja eurooppalaisia tavoitteita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Ekotehokas datakeskuksemme Kajaanissa on ihanteellinen paikka supertietokoneille.
 

2. Datasta hyötyä hallitusti

Rakennamme asiakkaidemme yhteentoimivista ja avoimista dataympäristöistä kansainvälisen menestystekijän ja hyvinvointimme perustan.

Tietovarantojen hyödyntämisen ja ristiinkäytön edistäminen muokkaa maaperää  tieteellisille läpimurroille, uusille innovaatioille ja sujuville viranomaispalveluille.

Datan saavutettavuus, suojaaminen, datavirtojen hallinta sekä ainutlaatuisten aineistojen säilytys ovat osaamisemme ytimessä. Toteutamme asiakkaillemme räätälöityjä datanhallinnan ratkaisuja sekä kehitämme osaamista ja palveluja datan vastuullista hyödyntämistä varten.

3. Digitaalisuudella parempaa arkea

Olemme kehittämässä Suomea digitaalisten palvelujen, aineistojen ja analytiikan hyödyntämisen edelläkävijäksi. 

Tietovarannot ovat edellytys digitaalisille palveluille.  

Tuemme korkeakoulujen tavoitetta avata oppimisen kansalliset tietovarannot niin yksilön kuin yhteiskunnankin käyttöön. Varmistamme asiakkaidemme digitaalisten palveluympäristöjen ja tiedolla johtamisen kehitystä.

CSC:n strategia kiteytettynä