Visio

Yhdessä rakennamme maailmanluokan tutkimus-, oppimis- ja innovaatioympäristöjä

Visiomme 2030 tähtää meille kaikille parempaan, digitaalisuutta hyödyntävään ja kestävään kehitykseen nojautuvaan tulevaisuuteen. Tavoitteemme on yhteinen ja kuljemme sitä kohden omistajiemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. 

Valjastamme osaamisemme, verkostomme ja tietotekniikan edistämään asiakkaan menestystä ja koko yhteiskunnan etua

Tulevaisuus voi muuttua paremmaksi tutkimuksen, koulutuksen ja tiedolla johtamisen avulla. Parempaa tulevaisuutta ei rakenneta yksin vaan yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Visiossamme on tärkeää, että se avaa sellaisen tulevaisuuden, jonka omistajamme ja asiakkaamme haluavat toteutuvan ja jonne he haluavat kanssamme suunnata.

Asiakkaat

Asiakasohjautuvuus

Tavoitteiden kautta visioon

Silta tulevaisuuteen rakentuu strategian ja asettamiemme tavoitteiden avulla. Tavoitteet ovat askelia, joita otamme vision toteuttamiseksi.

Strategiset tavoitteet

Edelläkävijyys edellyttää vastuullisuutta

Osallistumme ja vaikutamme aktiivisesti toimialamme kansainväliseen kehitykseen ja yhteistyöhankkeisiin. Hyödynnämme uusimpia teknologioita ja dataa sekä varmistamme tiedon vastuullisen ja vaatimuksenmukaisen käytön. Olemme sitoutuneita Suomen ja Euroopan Unionin vihreän kasvun ohjelmaan ja varmistamme osaltamme kestävän kehityksen toteutumista yhteiskuntamme muutoksessa.

Yhteiskuntavastuu

Kansainvälinen yhteistyö