News

Back

300 000 julkaisun raja rikki – VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa ajantasaista vertailutietoa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisutoiminnasta

VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, joka kokoaa yhteen tutkimusjulkaisujen tiedot suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista. Se tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta.  

Palvelu sisältää tällä hetkellä yli 300 000 julkaisun tiedot.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuonna 2016, ja tietoja hyödynnetään muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien laskennassa.  

Lisäksi palveluun koottavat tiedot ovat laajasti hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa. VIRTA-julkaisutietopalvelu on otettu käyttöön muun muassa Suomen Akatemian hankeraportoinnissa vuonna 2017 sekä Akatemian haussa syksystä 2018 alkaen. 

Suomen Akatemia on toteuttanut haku- ja raportointipalveluunsa toiminnon, jonka myötä tutkijan ei enää tarvitse naputella julkaisutietojaan käsin. Nyt ne voi hakea esimerkiksi omalla nimellään ja poimia hakemukselle helposti VIRTA-julkaisutietopalvelusta.  

Toiminto oli ensimmäistä kertaa käytössä 1.10.2018 päättyneessä Akatemian haussa, ja julkaisuhakuja tehtiin VIRTA-julkaisutietopalvelun rajapintaan haun aikana 345 000 kappaletta.

Suuresta määrästä johtuen palvelussa ilmeni valitettavia lyhyitä katkoja erityisesti haun viimeisen viikon aikana. Tekniset ongelmat tullaan saatujen kokemusta pohjalta korjaamaan siten, että palvelu toimii jatkossa katkoitta. 
 

Julkaisutietojen kattavuutta parannetaan

Useimmat organisaatiot siirtävät tietonsa VIRTAan automaattisesti päivittäin. Osalta tiedot saadaan vuosittain, joten palvelu ei ole vielä kaikkien organisaatioiden kohdalta täysin ajantasainen.  

Tällä hetkellä VIRTA-julkaisutietopalvelussa on tietoja vuodesta 2011 alkaen ja se sisältää vain suomalaisissa organisaatioissa tuotettuja julkaisuja. Yhteistyössä tietoja tuottavien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa pyritään julkaisutietojen kattavuutta parantamaan siten, että myös vanhempia tai ulkomaisissa organisaatioissa tuotettuja julkaisuja olisi mahdollista siirtää VIRTAan.  

Tavoitteena on saada palveluun mukaan myös muutamat puuttuvat tutkimuslaitokset sekä parantaa tietojen ajantasaisuutta.

Jatkossa VIRTA-julkaisutietopalvelua hyödyntävät toivottavasti myös muut tutkimusrahoittajat ja palveluntarjoajat omissa järjestelmissään, jolloin voitaisiin välttyä samojen tietojen syöttämisestä käsin useisiin eri paikkoihin.  

Parhaillaan CSC:llä toteutetaan VIRTA-julkaisutietopalvelun tietojen siirtoa Euroopan komission rahoittamaan OpenAIRE-palveluun, joka tarjoaa väylän avoimeen tieteeseen Euroopassa. Lisäksi ENRESSH-verkoston kanssa pilotoidaan VIRTA-konseptin laajentamista eurooppalaiseksi julkaisutietokannaksi.  

Suomessa toimintamallia kasvatetaan parhaillaan valtakunnalliseksi tutkimustietovarannoksi, josta vastaavat tiedot olisivat saatavilla erilaisiin palveluihin julkaisujen lisäksi myös muista tutkimuksen tuotoksista.
 
 
Lisätietoa: