Uutisia

null Biolääketiede tarvitsee jatkuvasti päivittyviä analyysiohjelmistoja ja koulutustarjontaa

Biolääketieteen menetelmät kehittyvät koko ajan. Uudet mittausinstrumentit tuottavat valtavasti dataa, jota pitäisi osata analysoida oikein. ELIXIR-Suomen koulutuskoordinaattori Eija Korpelainen on jo vuosia opettanut tutkijoita käyttämään datankäsittelyohjelmistoja ja -menetelmiä.

– Bio- ja lääketieteen opintoihin ei kuulu kovin paljon data-analyysia. Nykyaikaisten mittausmenetelmien hyödyntäminen tutkimuksessa vaatii kuitenkin vahvaa osaamista data-analyysissa, joten koulutan tutkijoita analysoimaan dataa. Koska esim. geenien säätelydataa analysoidaan eri menetelmillä kuin geenien aktiivisuusdataa, tarvitaan paljon erilaisia kursseja. ELIXIR järjestää myös koulutusta kouluttajille.

Näiden kurssien sisältöjä ja opetusmateriaaleja on saatavilla ELIXIRin TeSS-koulutusportaalissa. Siellä on nähtävissä ELIXIRin eri jäsenorganisaatioiden tarjoamaa bioinformatiikan kurssitarjontaa. Mukana on myös kurssitarjontaa ja -materiaalia ELIXIR-organisaatioiden ulkopuolelta.

– Joudumme päivittämään koko ajan olemassa olevia kursseja ja tekemään uusia, sanoo Eija Korpelainen ja kertoo, että bioinformatiikan kehittyvien menetelmien seuraaminen on haastavaa mutta kiinnostavaa.

Lue lisää ELIXIR-Suomen sivulta: Bioinformatiikan uudet menetelmät ja tekniikat edellyttävät jatkuvasti päivittyvää kurssitarjontaa ja analyysiohjelmistoja