Uutisia

null Haku LUMI-supertietokoneen pilottikäyttäjäksi on auki

Haku LUMI-supertietokoneen pilottikäyttäjäksi on auki

Maailman nopeimpiin kuuluva supertietokone, LUMI, aloittaa toimintansa CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa ensi kesänä. Lue lisää LUMI-supertietokoneen ominaisuuksista tästä artikkelista, lisätietoja suomeksi www.csc.fi/lumi. LUMI  on yhteiseurooppalainen supertietokonehanke ja se avataan asiakkaiden käyttöön kahdessa vaiheessa:

•    Kesällä 2021 asennetaan kaikki osiot (paitsi LUMI-G-alusta) ja LUMI-G-sovellusten valmistelua varten tarkoitettu Early Access Platform -alusta.
•    Vuoden 2021 lopussa LUMI-G integroidaan järjestelmään, jolloin LUMI-supertietokoneen lopullinen kokoonpano on valmis.

Kummankin vaiheen hyväksymiseen sisältyy 20 päivän saatavuustestaus- ja pilottikäyttöjakso.

Haku kumpaankin pilotointivaiheeseen on nyt auki. Jokainen LUMI-konsortioon kuuluva maa valitsee kumpaankin pilotointivaiheeseen korkeintaan kaksi projektia. Tämä CSC:n järjestämä haku koskee Suomen pilottiprojekteja ja se on auki tutkijoille suomalaisissa korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä yrityksissä.  

Pilottihankkeiden profiilit ovat seuraavat:

•    1. vaihe: dataintensiivinen laskennan, kapasiteettilaskennan ja suuritehoinen data-analytiikan (vain CPU-osio) työkuormat.

•    2. vaihe: GPU-suorittimille massiivisesti skaalautuvat sovellukset.

Haluamme rasittaa pilottien ensimmäisessä vaiheessa erityisesti tietokoneen tallennusjärjestelmiä. Toisessa pilotointivaiheessa haluamme pitää GPU-osion täydessä kuormituksessa ja osoittaa sen skaalautuvuuden. Järjestelmän käytettävyyttä ja teknistä valmiutta ei taata, ja pilottiaikana voi ilmetä yllättäviä huoltokatkoksia.

Pilottikäytöstä ei laskuteta, ja valitut pilottikäyttäjät saavat laskea – ja heidän odotetaan laskevan – mahdollisimman paljon. Ensimmäiseen vaiheeseen valitut pilottihankkeet on määrä aloittaa 12.7.2021 ja toiseen vaiheeseen valitut pilottihankkeet 27.12.2021.

Sama hakija voi hakea molempiin vaiheisiin, koska pilotointivaiheet ovat hyvin erilaiset, kuten edellä on kuvattu. Kumpaankin vaiheeseen tulee hakea omalla hakemuksellaan.

Yleisenä valintaperiaatteena on suosia huippututkimusta. Valituilta käyttäjiltä/käyttäjäryhmiltä odotetaan myös riittäviä teknisiä valmiuksia valmistautua pilottikäyttöä varten (tarvittaessa CSC:n tuen avulla) ja toteuttaa pilotit heti pilotointivaiheen alusta alkaen. Pilottikäyttäjien odotetaan raportoivan havainnoistaan ja antavan palautetta muun muassa järjestelmän suorituskyvystä, suorituskyvyn vaihteluista ja laskentaympäristöstä.

Pilottihakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

•    Hakijan tekniset valmiudet ja sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen. Erityisesti 2. vaiheen pilottien osalta ehdokkaiden odotetaan aloittavan aktiivisen valmistautumisen pilotointiin heti pilottihankkeeseen hyväksymisen jälkeen.

•    Hankkeen tekninen edustavuus eli hyödyllisyys hyväksymistestauksen kannalta.

•    Hankkeen tieteellinen merkitys, tieteelliset vaikutukset ja läpimurtopotentiaali.

CSC:n tieteellinen asiakaspaneeli arvioi ehdotusten tieteellisen vaikuttavuuden ja läpimurtopotentiaalin. CSC arvioi teknisen toteutettavuuden.

Valittuja hankkeita varten nimetään yhteyshenkilöt. CSC on valmis antamaan neuvoja erityisesti 2. vaiheen pilottihankkeissa sovellusten porttaamisen ja optimoinnin osalta. Lisäksi autamme valittuja pilottiprojekteja tarjoamalla yhteisiä viestintäalustoja ja järjestämällä virtuaalisia hackathoneja.

Ehdotukset on toimitettava verkkolomakkeella. Voit tallentaa ehdotuksesi ja muokata sitä siihen asti, kunnes päätät lähettää sen. Ehdotukset on toimitettava 28.2.2021 kello 16.00 mennessä. Valituille käyttäjille ilmoitetaan valinnasta viimeistään maaliskuun lopussa 2021.

Lisätietoja antaa CSC:n asiakaspalvelu (helpdesk@csc.fi).