LUMI-resurssihaku auki eurooppalaisille tutkijoille

LUMI-resurssihaku auki eurooppalaisille tutkijoille

EuroHPC-yhteisyritys (European High Performance Computing Joint Undertaking) on avannut haun, jonka kautta eurooppalaiset tutkijat voivat hakea resursseja LUMI-supertietokoneelta erittäin raskasta laskentaa vaativiin suurteholaskennan hankkeisiin.

EuroHPC JU Extreme Scale Access Mode -haku on auki kaikille tieteenaloille, yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille, jotka pystyvät osoittamaan resurssitarpeen erittäin raskaaseen laskentaan ja tallennuskapasiteettiin ja tukipalveluihin. Haku on auki akateemisille tutkijoille, tutkimuslaitoksille, viranomaisille ja yrityksille, jotka on perustettu tai sijaitsevat EU-jäsenmaassa tai Horisontti 2020 -ohjelmaan assosioituneissa valtioissa, eli suomalaiset tutkijat voivat hakea LUMI-supertietokoneelta resursseja tämän tai Suomen LUMI Extreme Scale Access -haun kautta.

EuroHPC-yhteisyrityksen haussa voi hakea resursseja LUMI-supertietokoneen lisäksi Leonardo-supertietokoneelta, jota parhaillaan asennetaan Italian Bolognaan. EuroHPC JU Extreme Scale Access Mode -haku on jatkuvasti auki, ja haussa valitut projektit alkavat kolmen kuukauden sisällä haun päättymisestä. Hakuajat päättyvät seuraavasti:

•    15.12.2022 klo 11.00 (10.00 CET)
•    28.3.2023 klo 11.00 (10.00 CET)
•    28.9.2023 klo 11.00 (10.00 CET)

Hakemukset arvioi EuroHPC-yhteisyrityksen resurssienjakokomitea (EuroHPC JU Access Resource Committee), joka koostuu johtavista kansainvälisistä tutkijoista. Komitea asettaa hakemukset paremmuusjärjestykseen perustuen hakemusten tieteelliseen ja tekniseen laatuun.

Laskentaresursseja myönnetään eurooppalaisille käyttäjille, joiden hakemus täyttää EuroHPC-yhteisyrityksen neuvoston asetuksen (EuroHPC JU Council Regulation) ja yhteisyrityksen käyttöoikeuskäytännön (Access Policy) vaatimukset. Myönnetyt projektien kesto on yksi vuosi, johon on mahdollista hakea jatkoaikaa. Mahdollisen lisäajan tulee olla asianmukaisesti perusteltu. Myönnetty jatkoaika on maksimissaan yhden vuoden pituinen. Lisäaikaa haettaessa arvioidaan alkuperäistä projektia. Hakijoilla on mahdollista olla vain yksi Extreme Scale Access -projekti kerrallaan.

Lisätietoja:

Tämä EuroHPC JU Extreme Scale Access Mode -haku on EuroHPC-yhteisyrityksen järjestämä PRACEn (Partnership for Advanced Computing in Europe) tuella. Kaikki hakemukset pitää jättää PRACEn hakuportaalin kautta. Hakulomake tulee pian saataville portaaliin. Lisätietoja on saatavilla seuraavien linkkien kautta:

•    Kuinka hakea resursseja
•    Tietoa hakijoille
•    Terms of Reference of the call

Euroopan unionin rahoittama Next generation EU