Uutisia

null CSC tukee FIN-EPOS-konsortiota datanhallinnassa

EPOS-ERIC (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä – Euroopan tutkimusinfrastruktuurikonsortio eli the European Plate Observing System - European Research Infrastructure Consortium) on hajautettu eurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri. EPOS luo erillisistä eurooppalaisista geotieteellisistä havaintoverkoista yhtenäisen ja koherentin havaintoverkoston, jonka geofysikaalinen data kerätään yhdestä verkkopalvelusta saatavaksi.

Havaintoasemien verkoston tavoitteena on kerätä tietoa ja ymmärrystä Euroopan mannerlaatan liikkeistä ja käynnissä olevista geologis-geofysikaalisista prosesseista sekä niihin liittyvistä luonnonkatastrofeista ja muista sosioekonomisista vaikutuksista.

Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten geofysikaalista tutkimusta tekevien yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan geofysiikan observatorioita ja laboratorioita. Konsortio toimii EPOS-ERIC-tutkimusinfrastruktuurin kansallisena havainto- ja laboratorioverkostona sekä alan tutkimuksen koordinaatio-organisaationa. FIN-EPOS hanketta koordinoi Helsingin yliopiston Seismologian instituutti.

– EPOS edistää eurooppalaisten geotieteellisen aineiston yhteiskäyttöä avaamalla uusia aineistoja, yhtenäistämällä tiedostomuotoja ja rakentamalla yhteiset metatietorakenteet.  Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia aika- ja paikkariippuvien geologisten prosessien tutkimukseen, niin Euroopan kuin Suomen alueella, sanoo konsortion johtaja Annakaisa Korja, HY:n Seismologian instituutista.

Katto-organisaatio EPOS-ERIC perustettiin huolellisen valmistelun jälkeen vuoden 2018 lopussa. FIN-EPOS on ollut mukana jo valmistelutyössä. Suomi valmistelee EPOS-ERIC:in varsinaiseksi jäseneksi liittymistä vuoden 2020 aikana. Tähän on varauduttu mm. päivittämällä FIN-EPOS-konsortiosopimuksen liitteet yhteensopivaksi EPOS-ERIC:in vaatimusten kanssa.

CSC:n roolina on tukea konsortiota datanhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

– CSC:llä on vahvaa osaamista tutkimusdatan hallinnasta ja kansainvälisten datapalveluiden kehittämisestä. Tavoitteenamme on tuoda eurooppalaiset tietokannat entistä paremmin suomalaisen tutkimuksen käyttöön sekä kasvattaa kansallisen tutkimuksen näkyvyyttä, sanoo ohjelmajohtaja Antti Pursula CSC:stä.

FIN-EPOS:in havaintoaineisto toimitetaan kansainvälisiin tietokeskuksiin ja eurooppalaiseen EPOS-tietokeskukseen. FIN-EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset voivat hakeutua EPOS-sivustoille, josta he saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja. EPOS-aineistot ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia ja maksuttomia.

FIN-EPOS-konsortioon kuuluvat:

  • Helsingin yliopisto (Seismologian instituutti, Kiinteän maan geofysiikan laboratorio)
  • Ilmatieteen laitos
  • Geologian tutkimuskeskus (GTK)
  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
  • Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus (FGI)
  • Oulun yliopisto (Sodankylän observatorio, Oulu Mining School, Kerttu Saalasti Intituutti)
  • VTT-Mikes (Teknologian tutkimuskeskus VTT)
  • Aalto-yliopisto

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Antti Pursula, CSC, +358 50 381 9537, antti.pursula at csc.fi

FIN-EPOS-konsortion kotisivu www.helsinki.fi/fin-epos