Uutisia

null Janne Ignatius CSC:ltä valittiin PRACEn johtoon

Janne Ignatius CSC:ltä valittiin PRACEn johtoon

Tohtori, dosentti Janne Ignatius CSC:ltä valittiin PRACEn (Partnership for Advanced Computing in Europe) neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2020–2022. PRACE-neuvosto äänesti uudesta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta neuvoston 37. kokouksessa 17. kesäkuuta 2020. Ignatius ottaa tehtävän vastaan väistyvältä puheenjohtajalta prof. Thomas Lippertiltä.

PRACE on eurooppalainen suurteholaskennan tutkimusinfrastruktuuri, johon kuuluu 26 eurooppalaista jäsenmaata. Sen tavoitteena on tukea tieteen vaikuttavuutta ja Euroopan kilpailukykyä tarjoamalla ensiluokkaisia datanhallinta- ja laskentaresursseja vertaisarvioinnin perusteella. Neuvosto on PRACEn ylin päättävä elin ja se koostuu jäsenmaiden delegaateista. Neuvostoa johtaa johtokunta, jossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Ignatius on toiminut PRACEssa Suomen delegaattina jo vuodesta 2013 alkaen. Edellisellä kaksivuotiskaudella hän toimi neuvoston varapuheenjohtajana. Lisäksi hän on edustanut Suomea pitkään PRACE-IP-projektien (Implementation Phase) johtoryhmässä ja toiminut Tier-1/DECI laskenta-ajan vaihdon johtoryhmän puheenjohtajana.

– PRACE on hyvin kiitollinen Thomas Lippertille hänen johtajuudestaan viimeisten kahden vuoden aikana. Uutena puheenjohtajana tulen työskentelemään PRACEn, sen jäsenten ja eurooppalaisen suurteholaskennan ekosysteemin hyväksi. Tulemme tekemään hedelmällistä yhteistyötä eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen, EuroHPC:n kanssa. PRACElla tulee jatkossakin olemaan erittäin tärkeä rooli tieteen ja teollisuuden kehityksessä kaikilla niillä aloilla, joilla huipputason suurteholaskenta on tutkimuksen keskeinen väline, kertoo tuore puheenjohtaja Ignatius.

Neuvoston uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ranskan delegaatti, Philippe Lavocat, Ranskan suurteholaskennan erityistehtäväyhtiön GENCI:n toimitusjohtaja. Janne Ignatius ja Philippe Lavocat ovat olleet mukana PRACEn strategiatyöryhmässä vuodesta 2016.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Janne Ignatius, CSC: janne.ignatius(at)csc.fi

PRACEn tiedote nimityksistä
Lisätietoja PRACEn organisaatiosta