News

Back

Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -seminaari – kohti yhteisiä tavoitteita

Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -kevätseminaari järjestettiin 21.–22.5. Hankenilla Helsingissä. Vuotuisen seminaarin tarkoituksena on tukea korkeakoulujen erityisrahoitettavia hankkeita sekä työskentelyä toimivan ja innostavan korkeakoulujen koulutus- ja opetusyhteistyön rakentamiseksi. Seminaarissa käsiteltiin myös laajasti yhteisiä valtakunnallisia ratkaisuja ja niitä hyödyntäviä palveluita sekä tunnistettiin yhdessä työskennellen tapoja, joilla tätä kokonaisuutta voidaan kehittää ja hyödyntää korkeakouluissa.  

Vuorovaikutuksen tärkeydestä hanketoiminnassa kertoi reilun 150 kiinnostuneen osallistujan joukko, joka löysi yhteisiä teemoja heti ensimmäisenä päivänä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella käynnistyi tänä vuonna 19 uutta korkeakoulujen kehittämishanketta, joiden saama rahoitus on yhteensä 40 miljoonaa euroa. Hankekausi kuluvana vuonna alkaneille hankkeille ulottuu vuoteen 2020. Tietoa rahoitusta saaneista hankkeista löytyy osoitteesta www.kootuki.fi.

Korkeakoulutuksen laadun nostamisen, koulutusympäristöjen kehittämisen ja digitalisaatioon liittyvien toimenpiteiden on tarkoitus hyödyttää niin opiskelijoita ja opettajia kuin koko korkeakoulukenttää. Ministeriön myöntämä rahoitus täydentää korkeakoulujen omaa rahoitusta ja mahdollistaa koko korkeakoulukenttää palvelevan kehittämistoiminnan, kertoi opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
 

Yhteiset tavoitteet 

Tänä vuonna rahoitusta saaneet hankkeet esittäytyivät seminaarin ensimmäisenä päivänä. Puheenvuoroissa hankkeiden keskeisinä tavoitteina toistuivat ajankohtaiset aiheet kuten digitaalisaation hyödyntäminen, digitaaliset oppimisympäristöt ja alustat, ristiinopiskelu, oppimisanalytiikka ja yhteiset rajapinnat. Myös korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 toimeenpanotyön mukanaan tuomat teemat, kuten osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen, olivat monessa hankkeessa vahvasti esillä. Kehittämishankkeet tähtäävät tulevaisuuteen ja niiden tuotokset vaikuttavat kauan hankekauden jälkeen. 

Kehittämishankkeiden lisäksi seminaarissa esittäytyivät useat verkostot, joiden kautta yhteistä tekemistä toteutetaan. Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) puheenjohtaja Kati Kettunen kehotti hyödyntämään hankkeille tarjottavaa laaja-alaista tukea ja osaamista, jota olemassa olevat verkostot voivat tarjota. Synergiaryhmän puheenjohtaja Tapio Ekholm esitteli korkeakoulujen opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkoston toimintaa, jonka avulla kehittämishankkeet voivat kiinnittyä korkeakoulujen arkeen. Projektipäällikkö Helena Majamäki CSC:ltä puolestaan muistutti, että korkeakoulujen VIRTA-yhteyshenkilöt muodostavat myös verkoston, jonka kautta hankkeet saavat tietoa ja kokemusta palveluista, joissa hyödynnetään kansallista tietovarantoa.


Hankkeet esittäytyivät myös posterein Hankenin aulassa.
 

CSC mukana tukemassa korkeakoulujen hanketyötä 

CSC toimittaa korkeakouluille digipalveluja sekä turvaa suomalaisen tutkimuksen ja koulutuksen toimintaedellytyksiä osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaista palvelunostoa. Johtaja Stina Westman esitteli kehittämishankkeiden hyödynnettävissä olevaa palvelutarjoomaa sekä CSC:n roolia korkeakoulujen omana in-house-yhtiönä. Esimerkkinä palveluista Westman esitteli nyt myös opetuskäyttöön tarjolla olevat laskennan ja datanhallinnan palvelut. 

Korkeakoulujen erityisrahoitettavia kehittämishankkeita tuetaan ministeriön toimeksiannosta muun muassa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tukemalla hankkeiden välistä viestintää. Seminaarin työpajoissa työstettiin yhdessä hankeviestintään, opetusyhteistyön prosesseihin, koulutustarjontatiedon liikkuvuuteen ja digitaaliseen opetukseen osallistumiseen sekä avoimiin oppimateriaaleihin liittyviä kysymyksiä. 

– Kehittämishankkeiden tuki toteutetaan tarvelähtöisesti, vuoropuheluna korkeakoulujen kanssa. Kannustammekin hankkeita olemaan yhteydessä CSC:n suuntaan yhteistyömahdollisuuksien löytämiseksi, vinkkaa CSC:llä kehittämishankkeiden tuesta vastaava projektipäällikkö Eeva Polvi
 

Lisätietoa: 

KUVAT: PINJA AHOLA/CSC