News

Back

Mittava uraseuranta käynnistyi – kysely kartoittaa ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistä

Mihin ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet? Miten ammattikorkeakouluopinnot vastaavat työelämän tarpeisiin? Valmistuneiden urapolkuja selvitetään valtakunnallisella uraseurantakyselyllä.

Kattava uraseurantakysely käynnistyi tänään 30.1. opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvosta lähetetyillä tekstiviesteillä. Kaikkiaan kyselyn saivat tekstiviestillä tai sähköpostitse noin 22 700 ammattikorkeakoulusta vuonna 2013 valmistunutta opiskelijaa.

Kyselyllä kerätään tietoa muun muassa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen vastaavuudesta työelämän tarpeisiin.

Tietoa käytetään korkeakouluissa muun muassa koulutuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja opiskelijoiden työllistymisen edistämisessä.
 


KUVA: ADOBE STOCK
 

Uraseurantatiedoista tukea koulutuksen kehittämiseen

Uraseurantakyselyn tuloksiin pääsee tutustumaan keväällä 2019 töissä.fi-sivustolla. Palveluun on koottu tietoa siitä, millaisissa tehtävissä ammattikorkeakouluista valmistuneet työskentelevät. Lisäksi tulokset ovat nähtävillä opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Uraseurantakyselyä koordinoi hanke 'AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön'. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta toteuttavat Turun, Hämeen, Oulun ja Tampereen ammattikorkeakoulut, Laurea sekä opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Yhteishanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista henkilöstölle, opiskelijoille ja muille sidosryhmille.

Seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2019, jolloin kohderyhmänä ovat vuonna 2014 valmistuneet.

CSC ylläpitää ja kehittää opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvoa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja asiakasorganisaatioiden kanssa.

Jutun pohjana on käytetty Turun ammattikorkeakoulun tiedotetta.
 

Lisätietoa:

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo