Uutisia

null Pedaforum 4.-6.6.2019: Avoin oppiminen, analytiikan ja arvioinnin kehittäminen laadukkaan oppimisen ja opetuksen tukena


Pedaforum-päivät järjestettiin Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle 4.-6.6.2019. Konferenssin tavoitteena on jakaa tietoa korkeakoulupedagogisesta tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä laadukkaan oppimisen ja opetuksen toteuttamiseksi.

Paikalla oli yli 600 opetuksen, ohjauksen, opintohallinnon ja -palveluiden asiantuntijoita ja opiskelijoita korkeakouluista sekä muita korkeakouluopetuksesta kiinnostuneita, joten päivät tarjosivat sekä tieteenalakohtaisia että tieteiden välisiä kohtaamisia ja edistivät osallistujien verkostoitumista.

CSC oli mukana oppimisanalytiikan, oppimisen avoimuuden ja digitaalisten oppimisympäristöjen näkökulmasta edistämässä yhteentoimivaa ja laadukasta opetusta ja oppimista.
 

Ajankohtaisia aiheita hallitusohjelmasta oppimisanalytiikkaan
 

Tieteentekijöiden liiton paneelikeskustelussa SYL:in puheenjohtajan Sanni Lehtisen johdolla panelistit (Birgitta Vuorinen OKM, Petri Suomala Aalto-yliopisto, Kimmo Mäki Haaga-Helia ja Tero Karjalainen Tieteen tekijöiden liitto) pureutuivat juuri julkaistuun hallitusohjelmaan. Esiin nousivat myös korkeakoulutuksen kansainvälistymisen vaatimukset, muuttuva oppilaspohja, kokonaisvaltainen kehittäminen, jatkuvan oppimisen tavoitteet ja yhdessätekemisen lisäämisen tarve.

Birgitta Vuorinen korosti, että työhön ei kuitenkaan lähdetä tyhjästä, visiotyötä on jo tehty pitkälle ja sen päälle rakennetaan. Alkavalla hallituskaudella tarvitaan kuitenkin uudelleenajattelua ja jakamista niin korkeakoulujen sisällä kuin korkeakoulurajojen ja koulutusalojen yli.

Työkalupakkiin saatiin sekä opettajille että opetuksen kehittäjille työpajojen, symposiumien ja keynote-puheenvuorojen lisäksi uusi opetusmenetelmä: KOPE-hanke (Korkeakoulupedagogista yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä) tutustutti hauskalla pedagogisella korkeakoulupoliittisella pakohuone-pelillä osallistujat korkeakouluvisioon.   

Avointen oppimateriaalinen edistäminen -hanke (aoe.fi) järjesti Avoin oppiminen -asiantuntijaryhmän kanssa yhteisen työpajan, jossa pureuduttiin tulevan avointen oppimateriaalien palvelun toiminnallisuuksiin ja oppimateriaalien löytymisen käytännön kysymyksiin.

Työpajassa keskusteltiin myös niistä sopimuksellisista asioista, joita tulee huomioida julkaistaessa avoimia oppimateriaaleja eri tilanteissa opiskelijatöistä opettajan työajalla tehtyihin materiaaleihin ja yhteistyössä hankerahoituksella tehtyihin tuotteisiin. Aihe oli jatkoa avoin oppiminen -asiantuntijaryhmän aiempaan sympoosiumiin, jossa käsiteltiin avoimia lisenssejä sekä avoimen oppimisen ja oppimateriaalien määrittelyä.

Arvioinnin sähköistyminen osana opetuksen digitalisointia ja sen tuomat mahdollisuudet resurssien yhteiskäyttöön, automatisointiin ja opintojen joustavoittamiseen puhuttavat kansallisella tasolla monesta näkökulmasta. Opetuksen aikaisen arvioinnin tavat ja pedagogiikka, opiskelijoille tarjottava joustavuus vaikkapa tenttivierailuina ja arviointi opetusyhteistyössä olivat keskusteluissa esityksissä. 

Opetuksen aikaisen arvioinnin lisäksi pinnalla ovat myös opiskelijavalintojen kehittäminen. Todistusvalinnan painotus, valintakokeiden kehittäminen kuten digitaaliset pääsykokeet ja erilaisten verkkokurssien hyödyntäminen yliopistojen opiskelijavalintareitteinä sekä niiden vaikutuksen opetuksen toteuttamiseen puhuttivat työpajoissa. 

Oppimisanalytiikka nousi aiheena useammassakin symposiumissa ja työpajassa. Pohdittiin, miten analytiikan keinoin on mahdollista tukea niin opiskelua ja opintopolun suunnittelua kuin opintoihin sitoutumistakin. Keskusteltiin analytiikan hyödyntämisestä koulutuksen johtamisen työvälineenä ja toisaalta muun muassa opiskelijatiedon hallintaan ja sääntelyyn liittyvistä reunaehdoista.

Yleisenä havaintona oli, että vaikka analytiikan avulla voisi saada aikaiseksi vaikka mitä, ovat tarpeet kuitenkin hyvin yksinkertaisia niin yksittäisellä oppijalla kuin esim. koulutusohjelman johtajillakin - fokus olisikin muistettava pitää koko ajan oppimisessa, ja etenkin siinä millaiseen osaamiseen tähdätään.

Lisäksi sekä tarpeet että analytiikan hyödyntämiseen liittyvät avoimet kysymykset toistuvat hankkeesta ja organisaatiosta toiseen, avainsanana oppimisanalytiikan hyödyntämiselle ja kehitykselle tulee olemaan yhteistyö. Tähän pyritään vastaamaan myös kansallisella oppimisanalytiikan verkostolla.

Lisätietoja: 

Kuva: Helsingin yliopisto, Pedaforum 2019 sivusto