Uutisia

null Kypsyystasoselvitys 2019: tutkimusorganisaatiot toimivat yhä avoimemmin

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitytti eri tutkimusorganisaatioiden toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoa. Selvityksen mukaan tutkimusorganisaatiot toimivat yhä avoimemmin.

Yliopistoista yhdeksän on päässyt korkeimmalle kypsyystasolle ja ammattikorkeakouluista seitsemän. Myös Suomen Akatemia on korkeimmalla kypsyystasolla. Samat organisaatiot ovat pärjänneet myös aiemmissa selvityksissä. Ne ovat jo aiempien selvitysten pohjalta panostaneet avoimuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Ensimmäinen kypsyystasoselvitys laadittiin vuonna 2015.

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien sekä tiedeyhteisöjen tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä. Samalla tunnistettiin esteitä, vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä sekä kehittämistä vaativia osa-alueita.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kypsyystasoa kuvaa muun muassa avoimen saatavuuden ja hyödynnettävyyden edistäminen politiikoilla ja periaatteilla, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, tutkimusprosessin laadukas dokumentointi sekä avoimuuteen liittyvän osaamisen kasvattaminen.

Selvityksen Atlas of Open Science and Research in Finland 2019 kirjoittajina olivat Pirjo-Leena Forsström (CSC), Erika Lilja (Turun yliopisto) ja Minna Ala-Mantila (CSC).

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Tutkimusorganisaatiot toimivat aiempaa avoimemmin.

Selvityksen taustamateriaalit löytyvät avointiede.fi-sivustolta.