Tutkimustietovaranto

Tutkimustietovaranto

Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu julkaistiin kesällä 2020 osoitteessa www.tiedejatutkimus.fi.

Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

  • Tiedot tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista löytyvät yhdestä paikasta
  • Raportointi ja hallinnollinen työ vähenevät, koska tiedot on koottu yhteen paikkaan ja tieto kulkee eri palveluiden välillä
  • Julkisin ja yksityisin varoin tuotetun tutkimuksen tulokset tulevat avoimesti näkyville
  • Palvelun hyötyjiä ovat tutkijat, tutkimusorganisaatiot, rahoittajat, hallinto ja kansalaiset

Palvelu sisältää tietoa mm. suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä, suomalaisten organisaatioiden julkaisuista, tutkimusaineistoista, julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista sekä tilastotietoa tutkimuksen henkilöstön, rahoituksen sekä julkaisujen tieteellisen vaikuttavuuden kehityksestä. Palveluun tulee myöhemmin tietoa mm. Suomessa toimivista tutkijoista, muista tutkimusaktiviteeteista sekä laajemmin suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä.

CSC toteuttaa palvelua opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta yhteistyössä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä tutkimusrahoittajien kanssa.