News

Back

Valtakunnallinen Amispalaute selvittää opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Ovatko opiskelijat tyytyväisiä saamaansa ammatilliseen koulutukseen? Koetaanko opiskelu joustavaksi ja millaisia kehityskohteita opiskelijat nostavat esille? Muun muassa näitä asioita selvitetään valtakunnallisella ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyllä, Amispalautteella.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta on kerätty valtakunnallista opiskelijapalautetta 1.7.2018 alkaen CSC:n tuottamalla Arvo – Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelulla. Palaute kuvaa ammatilliset opinnot aloittaneiden ja suorittaneiden kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta.

Opiskelijat vastaavat valtakunnalliseen palautekyselyyn kaksi kertaa opintojensa aikana: aloitusvaiheessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on ensimmäisen kerran hyväksytty, ja päättövaiheessa, kun opiskelija on osoittanut tutkinnon tai tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana aloituskyselyyn osallistui yli 43 000 ja päättökyselyyn yli 10 000 vastaajaa.
 


 

Palautteen keräämisestä vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Tuloksia hyödyntävät koulutuksen järjestäjät, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä työelämätoimikunnat laadun seurannassa ja kehittämisessä.

Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella avoimesti Vipunen.fi – opetushallinnon tilastopalvelussa.Tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä.

Raporteista selviää, että lähes viisi kuudesta vastaajasta on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena. Asteikolla 1–5 opiskelijat antoivat keskimääräiseksi arvosanaksi 4,3.

Lisäksi noin neljä viidestä vastaajasta suhtautui erittäin tyytyväisesti tai tyytyväisesti saamaansa opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen, ja pitivät sitä laadukkaana (keskiarvo 4,2). Tyytymättömiä opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen oli kuusi ja laatuun viisi prosenttia vastaajista.

Muun muassa nämä tulokset antavat aihetta uskoa, että ammatillisen koulutuksen uudistukset on toteutettu opiskelijan näkökulmasta oikeaan suuntaan.

Lisätietoja:

 

Jutun pohjana on käytetty opetus ja kulttuuriministeriön tiedotetta sekä Opetushallituksen tiedotetta.