Yhteiskuntavastuu

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Kimmo Koski
Vuosi 2021 oli CSC:lle monella tavalla mitattuna vahvan kehityksen ja kasvun vuosi, joka vahvisti asemaamme suomalaisen koulutuksen, tutkimuksen ja tieteen menestyksen yhtenä tärkeänä mahdollistajana. CSC:n operoimat datahallinnan ja laskennan ympäristöt sekä niihin liittyvät asiantuntijapalvelut tekevät Suomesta kokoaan suuremman laskennallisen tieteen osaamiskeskittymän ja mahdollistavat huippuluokan tutkimuksen Suomessa ja Euroopassa.

Lue lisää »

Vastuullisuuden periaatteet ja talous

CSC on voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio ja suomalaiset korkeakoulut. CSC:n toimintaa ohjaavat yhteistyötä, osaamista, välittämistä ja vastuullisuutta korostavat arvot.

 Periaatteet, omistus ja hallinnointi
 Talous
 Hankinnat
 Turvallisuus
 Kestävän kehityksen teemat

Vastuu yhteiskunnasta

CSC käy aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmiensä kanssa. Valjastamme osaamisemme, verkostomme ja tietotekniikan edistämään asiakkaan menestystä ja koko yhteiskunnan etua.

 Sidosryhmät ja vuorovaikutus
 Kilpailukykyä tutkimuksen ekosysteemeillä
 Datasta hyötyä hallitusti
 Digitaalisuudella parempaa arkea

Vastuu henkilöstöstä

CSC:n liiketoiminta ja sen tuottamat palvelut perustuvat monipuoliseen ja vahvaan asiantuntijuuteen, jossa henkilöstön osaaminen ja kyky ratkaisukeskeiseen toimintaan ovat avaintekijöinä yrityksen menestymiselle.

 Henkilöstöpolitiikka, työhyvinvointi ja avainluvut
 Code of Conduct ja tasa-arvo
 Suorituksen johtaminen, osaamisen kehittäminen ja palkitseminen

Vastuu ympäristöstä

CSC on kestävän kehityksen edelläkävijä ICT-palvelujen tuotannossa ja on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassaan.

 Energiatehokkaat datakeskukset
 Muun toiminnan ympäristövastuu
 Ympäristöriskit