Vastuullinen tekoäly

Tekoäly on tällä hetkellä yksi puhutuimmista trendeistä ja tulee vastaan mitä erilaisemmissa asiayhteyksissä. Samalla tekoäly on käsitteenä epämääräinen ja ihmiset tarkoittavat sillä eri asioita. Tekoälylle ei olekaan tarkkaa määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka kykenevät tekemään älykkäinä pidettyjä toimintoja. Vaikka hype voi tuntua välillä liioitellulta, on selvää, että tekoäly tulee muuttamaan yhteiskuntaamme merkittävästi. Se avaa meille mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja yhteiskunnan parhaaksi: tehokkaampia lääkkeitä, parempaa sairauksien diagnosointia, puhtaampia tapoja tuottaa energiaa, sujuvampaa liikkumista ja niin edelleen.

Samalla tekoälyn kehitys herättää myös huolia sen hyväksyttävästä käytöstä. Kuten mitä tahansa teknologiaa, myös tekoälyä voidaan käyttää niin hyvään kuin pahaan. Tekoäly voidaan ohjata tahallaan tai tahattomasti tekemään epäeettisiä tai jopa laittomia päätöksiä. Tekoälyn jokapäiväisessä käytössä pitää varmistaa esimerkiksi datan laatu, jotta algoritmien tulokset eivät ole vääristyneitä.

Suomella on hyvät lähtökohdat tekoälyn vipuvoiman hyödyntämiseen. Pysyäksemme kehityksessä mukana, meidän on kiinnitettävä huomiota osaamisen kehittämiseen, lainsäädännön mahdollistavuuteen sekä tutkimuksen ja koulutuksen pitkäjänteiseen tukemiseen.

Tekoäly käsitteenä ymmärretään monella eri tavalla, mutta yleensä sillä viitataan tietokoneohjelmana toteutettuun menetelmään, joka kykenee älykkäinä pidettyihin toimintoihin, kuten oppimiseen ja ongelmanratkaisuun.

Näkökulmia

Vipuvoimaa tekoälystä

Tekoälyllä on suuri potentiaali ongelmanratkaisussa ja asioiden tekemisessä tehokkaammin. Samalla se tarjoaa tutkijoille ja yrityksille mahdollisuuden innovoida ja kaupallistaa kehittämiään sovelluksia.

Lue lisää »

Suomesta tekoälyn edelläkävijä

Suomella on hyvät lähtökohdat toimia tekoälyn kehityksen edelläkävijänä. Avainasemassa on osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen. Lisäksi tarvitaan tukea tutkimukselle sekä tutkimusinfrastruktuureille ja lainsäädännön on oltava mahdollistavaa.

Lue lisää »

Tekoälyn eettisiä haasteita

Tekoäly on parhaimmillaan loistava teknologia, mutta samalla sen käyttö nostaa pinnalle eettisiä kysymyksiä esimerkiksi vastuista, datan laadusta, algoritmeista ja yksityisyydensuojasta. Tekoälyn käytön lisääntyessä on hyvä olla tietoinen myös sen haasteista.

Lue lisää »