CSC-projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytykset ja velvollisuudet

Voimassa 12.12.2023 alkaen, korvaa aiemman Projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytykset ja velvollisuudet -dokumentin version

CSC-projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytykset

CSC-projektin vastuuhenkilön tulee täyttää seuraavat edellytykset:

 • Tutkimuskäyttö:
  Vastuuhenkilönä tulee toimia kokenut tutkija (kuten post doc, ryhmän vetäjä, tutkimusorganisaatioon työsuhteessa oleva väitöskirjatutkija, tutkimusjohtaja tai professori), joka on mukana projektissa.
 • Koulutuskäyttö:
  Vastuuhenkilönä tulee toimia kurssin vastuullinen ohjaaja, kun kyse on kurssikäytöstä. Vastuuhenkilönä voi toimia myös opiskelija, kun kyse on opintoihin liittyvästä henkilökohtaisesta tai pienryhmän käytöstä (esimerkiksi lopputyö).
 • Muu käyttö:
  Vastuuhenkilönä tulee toimia esimerkiksi projektipäällikkö tai yhteistyöprojektin tekninen koordinaattori.

CSC-projektin vastuuhenkilön keskeiset velvollisuudet

 • Vastuuhenkilö vastaa jäsenten projektiin liittämisestä ja poistamisesta, sekä vastuuhenkilön velvollisuuksien siirtämisestä toiselle jäsenelle. Vastuuhenkilö on myös itse projektin jäsen.
 • Vastuuhenkilö on velvollinen seuraamaan projektille myönnettyjen resurssien vastuullista käyttöä, käyttöehtojen mukaan.
 • Vastuuhenkilö toimii projektin ensisijaisena yhteyshenkilönä CSC:n suuntaan.

Vastuuhenkilön velvollisuudet on tarkemmin kuvattu CSC:n tutkimuksen ja opetuksen palvelujen yleisissä käyttöehdoissa. Huomaathan myös, että joidenkin palvelujen (esim. tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA, Kielipankki) palvelukohtaiset käyttöehdot voivat sisältää erityisiä velvollisuuksia projektin vastuuhenkilölle.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@csc.fi).