CSC yhtiönä

CSC on voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää kehitämme, integroimme ja tarjoamme korkeatasoisia tietotekniikkapalveluja ja varmistamme, että Suomi on kehityksen kärjessä.

CSC:llä on merkittävä rooli opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus-, tiede- ja kulttuuripoliittisen ohjauksen ja kehittämisen välineenä. Omistajiamme ovat Suomen valtio (70 % osakekannasta) ja korkeakoulut (30 % osakekannasta).

Omistajamme määrittelevät yhtiön olemassaolon tarkoituksen, ja suurin osa palveluistamme kohdistetaan omistajien tarpeisiin. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen toimialan organisaatiot, korkeakoulut (yliopistot ja ammattikorkeakoulut), tutkimuslaitokset ja julkinen hallinto.

Omistajamme voivat ostaa palveluitamme kilpailuttamatta, ja tuotamme palvelut omistajillemme voittoa tavoittelematta. Yrityksen menestymistä mitataan sillä, miten paljon arvoa se tuottaa omistajilleen.