CSC:n tutkimuksen ja opetuksen palvelujen yleiset käyttöehdot

Voimassa: 23.5.2022 alkaen | Lataa PDF

1. Palvelu on tarkoitettu akateemiseen tutkimukseen ja korkeakouluopetukseen Suomessa, ellei etukäteen ole toisin sovittu
2. Tutkimustuloksien tulee olla julkisia
3. Käyttäjätunnuksen hallinta
3.1 Käyttäjätunnuksen rekisteröiminen
3.2 Käyttäjätunnuksen tiedot
3.3 Miten ja milloin käyttäjätunnukset suljetaan?
4. Käyttäjänä olet vastuussa käyttäjätunnuksen ja palveluiden käytöstä
5. Projektihallinta
6. Sisältö
6.1 Sisällössä olevien henkilötietojen käsittely
6.2 Varmuuskopioita otetaan vain rajoitetusti eikä niiden toimivuutta taata
6.3 Miten ja milloin sisältö poistetaan?
7. Palvelutason kuvaus ja vastuunrajoitus
8. Muutokset käyttöehtoihin
9. Yleistä
10. Ota yhteyttä CSC:hen

Kiitos, että käytät CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ("CSC") tutkimuksen palveluja. Käyttämällä CSC:n palveluja, joissa viitataan näihin ehtoihin, hyväksyt samalla nämä ehdot. Perehdy siksi niihin huolellisesti.

Joihinkin palveluihin liittyy lisäkäyttöehtoja tai -vaatimuksia. Lisäehdot ovat saatavissa palvelukuvauksista ja ne ovat osa sopimustasi (joka muodostuu näistä yleisistä käyttöehdoista, tietojenkäsittelysopimuksesta ja palvelukuvauksista) CSC:n kanssa, jos käytät kyseisiä palveluja. CSC varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin.

Käyttöehdoissa käytetyn terminologian määritelmät

 • "Käyttäjä" tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää näissä käyttöehdoissa kuvattuja palveluja.
 • "Tunnus" tarkoittaa CSC:n käyttäjäksi rekisteröityneen Käyttäjän käyttäjätunnusta.
 • "CSC-projekti" tarkoittaa yhdestä tai useammasta Käyttäjästä koostuvaa ryhmää, jolle voidaan myöntää käyttöoikeus rajattuun määrään CSC:n laskenta-, data-, ja pilviresursseja. Yksi ryhmän jäsenistä toimii CSC-projektin vastuuhenkilönä.
 • "CSC-projektin vastuuhenkilö" tarkoittaa Käyttäjää, jolla on rekisteröity CSC:n käyttäjätunnus, ja joka vastaa CSC-projektista. Lisätietoja CSC-projektin vastuuhenkilöstä löydät alla olevasta kappaleesta Projektinhallinta.
 • "CSC-projektin jäsen" on Käyttäjä, jolla on käyttäjätunnus ja jonka CSC-projektin vastuuhenkilö on lisännyt jäseneksi CSC-projektiinsa.
 • "Sisältö" tarkoittaa Käyttäjän dataa, ohjelmistoja, virtuaalipalvelimia, järjestelmiä tai prosesseja, jotka käyttävät tai ovat vuorovaikutuksessa CSC:n palvelun kanssa.

1. Palvelu on tarkoitettu akateemiseen tutkimukseen ja korkeakouluopetukseen Suomessa, ellei etukäteen ole toisin sovittu

CSC:n palveluiden käyttöoikeus annetaan korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja opetukseen Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä valtion tutkimuslaitoksissa, ellei toisin ole sovittu.

Käyttäjät voivat käyttää CSC:n palveluita vain sovittuun tarkoitukseen. Tarkoitus sovitaan silloin, kun CSC myöntää käyttäjätunnuksen tai hyväksyy hakemuksen. Tarkoitusta voidaan myöhemmin tarkentaa tutkimussuunnitelman, tavoitteiden, hankehakemuksen tai muun päämäärien määrittelyn avulla.

CSC:n palvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten lisenssiehtoja. Esimerkiksi valmistajat tai ulkopuoliset viranomaiset voivat rajata käyttötarkoituksen pelkästään tutkimukseen tai rajata käyttäjien kansallisuutta tai organisaatiota. Lisäehtojen vaikuttaessa palveluun CSC saattaa nämä lisäehdot käyttäjän saataville.

Käyttäjät ovat vastuussa siitä, että palvelujen käyttö noudattaa lakeja ja kansainvälistä oikeutta, mukaan lukien pakotteet ja muut rajoitukset, sekä kaikkia soveltuvia määräyksiä ja lisenssiehtoja.

2. Tutkimustuloksien tulee olla julkisia

Ellei toisin ole sovittu, tutkimustulokset on julkaistava, mieluiten vertaisarvioituina.

Käyttäjä sitoutuu mainitsemaan julkaisuissaan ja esityksissään, että tulosten tuottamiseksi on käytetty CSC:n palveluita. Miten CSC mainitaan julkaisussa?

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

3. Käyttäjätunnuksen hallinta

Joidenkin CSC:n palveluiden käyttämiseksi tulee hakea käyttäjätunnus CSC:n www-sivuilla kuvatulla tavalla (sivut englanniksi). CSC varaa oikeuden hylätä käyttäjätunnushakemuksen.

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

3.1 Käyttäjätunnuksen rekisteröiminen 

Sinun on käytettävä organisaatiosi (esimerkiksi korkeakoulun tai yrityksen) sähköpostiosoitetta ensisijaisena yhteystietonasi. Ota yhteyttä CSC:hen, ellei organisaatiosi tarjoa tällaista sähköpostiosoitetta.

Haka-, Virtu- tai muun hyväksytyn käyttäjätunnistusjärjestelmän jäsenorganisaatiossa toimivat käyttäjät ovat velvollisia yhdistämään CSC-käyttäjätunnuksensa ja käyttäjätunnistusjärjestelmän identiteettinsä.

3.2 Käyttäjätunnuksen tiedot

CSC ylläpitää asiakasrekisteriä ja sen rekisteriselostetta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, EU 2016/679) ja kansallisen tietosuojasäännöstön mukaisesti. CSC:n tietosuojaseloste sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen.

CSC tarvitsee käyttäjän yhteystiedot voidakseen ilmoittaa käyttäjälle muutoksista näihin ehtoihin, käyttökatkoista, palvelutiedoista ja muista tärkeistä asioista. Käyttäjien on pidettävä käyttäjätunnukseen liittyvät yhteystiedot ajan tasalla.

CSC:llä on oikeus julkaista yleistiedot käyttäjästä ja tarkoituksesta, johon käyttöoikeus on myönnetty. Nämä yleistiedot kattavat käyttäjän nimen, organisaation, tieteenalan, projektin nimen, kuvauksen ja resurssien käytön. Lisäksi, yleistä tietoa voi näkyä muille käyttäjille, kuten CSC:n käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, projektin tunniste ja viimeinen kirjautumisaika. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa EU/ETA:n ulkopuolelle vain kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden yhteydessä, esimerkiksi ohjelmistojen lisenssisopimusten mukaisesti.

3.3 Miten ja milloin käyttäjätunnukset suljetaan?

Käyttäjätunnus on voimassa vuoden kerrallaan myöntöpäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. CSC lähettää käyttäjälle muistutuksen hyvissä ajoin ennen tunnuksen viimeistä voimassaolopäivää. Käyttäjätunnuksen voimassaoloa on mahdollista jatkaa niin kauan kuin käyttäjätunnusta tarvitaan ja edellytykset ovat voimassa, ellei toisin ole sovittu.

Palveluiden käyttöoikeus päättyy, kun käyttötarkoitus ei ole enää voimassa tai kun käyttäjän opiskelu- tai työsuhde organisaatioonsa on päättynyt. Jos käyttäjä haluaa jatkaa palvelujen käyttöä uudessa organisaatiossa, hänen on otettava yhteyttä CSC:hen käyttöoikeuden varmistamiseksi.

CSC ilmoittaa käyttäjälle käyttäjän ilmoittamaan yhteysosoitteeseen ennen käyttäjätunnuksen poistamista.

CSC voi sulkea tai keskeyttää käyttäjätunnuksen käytön ilmoittamatta:

 • palveluiden luvattoman käytön vuoksi;
 • jos CSC:llä on perusteltu syy epäillä, että palveluja käytetään näiden ehtojen tai palvelukuvausten vastaisesti.

Voit sulkea käyttäjätunnuksesi ilmoittamalla CSC:lle alla olevien yhteystietojen kautta. 

CSC säilyttää ja käyttää yleistä käyttäjätietoa (yllä kuvatun mukaisesti) raportointi- ja tilastotarkoituksiin, vastatakseen lainmukaisista velvoitteista, erimielisyyksien selvittämiseksi ja sopimusten noudattamiseksi.

4. Käyttäjänä olet vastuussa käyttäjätunnuksen ja palveluiden käytöstä

Käyttäjänä olet vastuussa tunnuksesi ja palveluiden käytöstä.

Sitoudut, että et:

 • jätä suojaamatta tai jaa tunnistautumistietojasi (tunnuksiasi, salasanojasi tai tunnistautumisavaimiasi) tai laiminlyö palvelukuvauksessa kuvattuja turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksiasi;
 • käytä väärin mitään CSC:n tai kolmannen osapuolen palvelua tai omaisuutta, mukaan lukien aineettomat oikeudet, tai toimi lisenssiehtojen vastaisesti;
 • käytä väärin sisältöä, tunnistautumistietoja tai muuta luottamuksellista tietoa;
 • lähetä tai välitä häiriköivää, loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä tai ei-toivottua viestintää (roskapostia) tai levitä haitallista sisältöä;
 • tunkeudu luvatta tietojärjestelmiin tai tarkoituksellisesti häiritse niitä tai palveluiden verkkoliikennettä;
 • osallistu toimintaan, joka on laitonta paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen lain mukaan;
 • yritä rikkoa tai kiertää hallinnollisia tai tietoturvaan liittyviä toimia;
 • häiritse tahallisesti muiden käyttäjien palvelujen käyttöä tai vaaranna muiden käyttäjien yksityisyyttä tai turvallisuutta.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi CSC:lle, jos hänen käyttäjätiliään tai -tunnustaan on käytetty luvatta, tunnistautumistiedot ovat kadonneet tai ne on varastettu, tai jos muuten huomaa käyttöehtoja rikottavan.

Käyttäjä on vastuussa myös tunnuksen voimassaolon jälkeen vahingosta ja kustannuksista, joita CSC:lle aiheutuu:

 • näiden ehtojen rikkomisesta;
 • kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden käytöstä näiden palveluiden yhteydessä.

5. Projektihallinta

Käyttäjä tarvitsee CSC-projektin (projekti) käyttääkseen tiettyjä palveluja. Resurssien allokointi (laskutusyksiköt) perustuu projekteihin. Kullakin projektilla on yksi käyttäjä, joka on projektin vastuuhenkilö. Oletusarvoisesti hän on projektin ensimmäinen käyttäjä. Katso myös projektin vastuuhenkilönä toimimisen edellytykset ja velvollisuudet.

Projekti on voimassa vuoden kerrallaan myöntöpäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. CSC muistuttaa projektin vastuuhenkilöä ennen projektin päättymispäivää. Projektin vastuuhenkilö voi jatkaa projektin voimassaoloa, ellei toisin ole sovittu. Projektin vastuuhenkilön tulisi sulkea projekti, kun sitä ei enää tarvita. Jos projektin vastuuhenkilö ei jatka tai sulje projektia, CSC sulkee projektin ja poistaa projektin sisällön projektin käytössä olevista palveluista projektin voimassa olon päättymisen jälkeen. Tarkempi sisällön poistamista koskeva menettely on kuvattu näiden ehtojen osiossa "Sisältö".

Projektin vastuuhenkilön tehtävät:

 • Projektin vastuuhenkilö toimii projektin ja CSC:n välisenä ensisijaisena yhteyshenkilönä.
 • Projektin vastuuhenkilön tulee raportoida projektin etenemisestä ja palveluiden käytöstä, jos CSC niin pyytää. 
 • Projektin vastuuhenkilöllä on oikeus tehdä projektin käytössä oleviin palveluihin tallennettuun sisältöön liittyviä päätöksiä projektin jäsenten puolesta.
 • Projektin vastuuhenkilö voi lisätä projektiinsa tai poistaa projektista käyttäjiä ja on velvollinen pitämään käyttäjälistan ajan tasalla.
 • Projektin vastuuhenkilö on vastuussa projektin käyttäjien identiteetin varmistamisesta.
 • Jos projektin vastuuhenkilön lähtee projektista, projektin vastuuhenkilön on siirrettävä vastuuhenkilön vastuut toiselle projektin jäsenelle.
 • Jos projektin vastuuhenkilön tunnus on suljettu eikä CSC saa yhteyttä vastuuhenkilöön kohtuullisella yrityksellä, CSC voi ottaa yhteyttä projektin jäseniin tai heidän organisaatioonsa etsiäkseen uuden vastuuhenkilön. Jos uutta vastuuhenkilöä ei löydy, projekti suljetaan.

6. Sisältö

Käyttäjä on vastuussa siitä sisällöstä, jonka hän on tallentanut tai jota hän välittää CSC:n palveluiden kautta, on kaikkien soveltuvien lakien, määräysten ja näiden ehtojen mukainen. Jos sisältöön sisältyy arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja, käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että tiedon käsittelyyn käytetty palvelu noudattaa tiedon luonteen edellyttämää turvallisuutta.

Käyttäjä antaa CSC:lle oikeuden käsitellä sisältöä palvelun saatavuuden, laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi, johon kuuluu esimerkiksi tietojen säilyttäminen CSC:n IT-palveluympäristössä, automaattinen monitorointi, tietoturvahaavoittuvuuksien havainnointi, tunkeutumisen havainnointi ja esto, varmuuskopioiden ottaminen, sisällön kopiointi tai siirto sekä virheiden jäljitys. Tuottaessaan palvelua CSC huolehtii tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta lakien mukaisesti.

Palvelujen käytöllä ei ole vaikutuksia sisällön omistusoikeuksiin, ellei toisin ole sovittu.

Käyttäjät ovat vastuussa sisällön jakamisesta projektin ja omien vaatimustensa mukaan. Esimerkiksi, jos käyttäjä lähtee projektista, projektin käyttäjien on huolehdittava siitä, että sisältö siirretään jollekin projektin toiselle käyttäjälle.

6.1. Sisällössä olevien henkilötietojen käsittely

Jos sisältöön sisältyy henkilötietoja (ml. muttei rajoittuen erityisiin henkilötietoryhmiin), käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että käytetty palvelu soveltuu tiedon luonteen mukaiseen käsittelyyn. 

Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan tietosuojalainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista. CSC toimii tietosuojalainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä, joka käsittelee käyttäjän sisältöä käyttäjän puolesta ja lukuun. Henkilötiedoista tai arkaluonteisista henkilötiedoista koostuvaa sisältöä käsitellessään käyttäjä noudattaa Tietojenkäsittelysopimusta ja täyttää henkilötietojen käsittelyn kuvauksen. Lomake henkilötietojen käsittelyn kuvausta varten löytyy CSC:n asiakasportaalista MyCSC:stä. Nämä yhdessä määrittelevät henkilötietojen käsittelytoimet.

CSC tarjoaa palvelukuvaustensa ja näiden ehtojen mukaisen IT-palvelualustan käyttäjän omaan lukuunsa toteuttamalle sisällön käsittelylle. CSC toteuttaa käsittelyn ja ylläpitää käsittelyn turvallisuuden edellyttämät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet palvelukuvaustensa ja sertifioidun turvallisuusjärjestelmänsä mukaisesti.

6.2 Varmuuskopioita otetaan vain rajoitetusti eikä niiden toimivuutta taata

CSC ottaa varmuuskopioita joistakin sisällöistä. Tämä on määritelty kyseisen palvelun kuvauksessa. CSC ei kuitenkaan takaa minkään sisällön palauttamista eikä ole vastuussa tiedostojen katoamisesta mistään syystä.

CSC suosittelee, että käyttäjä säilyttää itse ajan tasalla olevaa kopiota sellaisesta sisällöstä, jonka säilyminen on tärkeää.

6.3 Miten ja milloin sisältö poistetaan? 

Ellei toisin ole sovittu, sisältö poistetaan 90 päivän kuluttua käyttäjätunnuksen tai projektin sulkemisesta, minkä jälkeen sitä ei voi palauttaa. Käyttäjä on vastuussa sisällön siirtämisestä tai poistamisesta ennen kuin käyttäjätunnus ja/tai projekti suljetaan. CSC pyrkii kohtuuden rajoissa ilmoittamaan käyttäjälle ennen sisällön poistamista.

Käyttäjän tai projektin vastuuhenkilön pyynnöstä CSC ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin tarjotakseen käyttäjille mahdollisuuden noutaa sisältönsä ennen sen poistamista. Käyttäjän sisällöstä saattaa väliaikaisesti jäädä kopioita varmuuskopioille, mutta tähän sisältöön pääsy on tarkasti rajattu.

7. Palvelutason kuvaus ja vastuunrajoitus

Palvelujen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla, eikä CSC ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista. Tämä sisältää myös mahdollisten virheellisten tulosten aiheuttamat menetykset tai vahingot. CSC ei anna minkäänlaista takuuta tai vakuutusta palvelujen käytettävyydestä, häiriöttömästä tai keskeytyksettömästä toiminnasta tai soveltuvuudesta mihinkään (yleiseen tai erityiseen) tarkoitukseen. CSC ei myöskään takaa, että tietoliikenne palveluun tai palvelusta ovat täysin turvallisia. CSC nimenomaisesti kieltäytyy antamasta sellaisia suoria tai epäsuoria takuita. CSC kuitenkin pyrkii noudattamaan IT-alan parhaita palvelutuotannon käytäntöjä ja turvallisuustoimenpiteitä.

CSC pidättää oikeuden muuttaa tai lopettaa kunkin palvelun milloin tahansa.

8. Muutokset käyttöehtoihin 

CSC varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja ajoittain ilmoittamalla siitä käyttäjälle vähintään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Jos käyttäjä jatkaa palvelujen käyttöä muutettujen käyttöehtojen ilmoitetun voimaantulopäivän jälkeen, käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset.

9. Yleistä

Nämä käyttöehdot voidaan julkaista useilla kielillä. Jos kieliversioissa on ristiriitoja tai epäselvyyksiä, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielistä versiota.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista tai käyttäjän palvelujen käytöstä tai niihin liittyen syntyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei toisin ole sovittu (esim. sopimuksella käyttäjän kotiorganisaation kanssa).

10. Ota yhteyttä CSC:hen

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä CSC:hen sähköpostitse servicedesk@csc.fi tai puhelimitse +358 (0)9 457 2821.

Otamme mielellämme vastaan käyttäjien palautetta näistä käyttöehdoista ja muista palveluihimme liittyvistä asioista.